Splitleasing

Splitleasing er til dig, der bruger bilen både i erhverv og privat. Når du splitleaser bliver du ikke beskattet  af firmabil. 

Modellen anvendes oftest ved biler af høj værdi, hvor det er dyrt at blive beskattet af fri bil. Modellen har størst gevinst ved en meget begrænset privat anvendelse (op til ca.35 %)

Porsche 911 992 Amager 07 1

Har du relativt få private kilometer i en eksklusiv firmabil, er splitleasing økonomisk hensigtsmæssigt i forhold til at blive beskattet af fri bil

Copy of Mindre kapitalbinding 1.png NY e1682068566297

Hvad er splitleasing?

Splitleasing er en leasingmetode, der gør det muligt at fordele udgifterne mellem en arbejdsgiver og brugeren af køretøjet. Metoden benyttes ofte i stedet for den mere kendte leasingmodel, hvor medarbejderen vil blive beskattet af køretøjet. Omkostningerne fordeles efter, hvor mange kilometer der køres henholsvis erhverv og privat. 

 

Fordeling af udgifterne

Via os som leasingselskab, deles udgifterne til alle leasingydelser. Arbejdsgiver og den ansatte deler omkostningerne til leasing og drift af bilen imellem sig.

Arbejdsgiver betaler for de erhvervsmæssigt kørte kilometer, og den ansatte betaler for de privat kørte kilometer. Principielt er det to selvstændige leasingaftaler, der administreres via en elektronisk kørebog og afregnes en gang om måneden.

Dette gør, at man som ansat ikke bliver beskattet af leasingbilen.

Gray Minimalist Expensive Car Logo Design 2

De største fordele

Alle driftsomkostninger bliver delt imellem arbejdsgiver og arbejdstager. Dermed kan firmaet spare en betydelig del af udgifterne til en firmabil samtidig med at brugeren undgår beskatning af fri firmabil. 

Arbejdsgiveren og arbejdstageren modtager begge en månedlig faktura i forhold til den aktuelle anvendelse af bilen i den forgangne måned. Der bliver lavet to ens leasingkontrakter, henholdsvis en kontrakt med arbejdsgiver samt en kontrakt med arbejdstager.

Copy of Mindre kapitalbinding 1.png NY e1682068566297
image00039 scaled e1682066524472

Med splitleasing kan du køre
privat i firmabil uden beskatning

A49I4238 2

Leasingkontrakter som arbejdsgiver og arbejdstager deler mellem sig er populære – men bemærk risici. Med en splitleasing aftale kan du køre privat i firmabil uden beskatning, da den private kørsel er dækket af den private aftale, som arbejdstager har tegnet med leasingselskabet.

Du sparer således skatten af fri bil, men skal i stedet betale den private andel af omkostningerne ved splitleasing som f.eks.: Førstegangsydelser, leasingydelser, brændstof, forsikringer og grøn ejerafgift. Alle driftsomkostninger bliver delt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Dermed kan firmaet spare en betydelig del af udgifterne.

Arbejdsgiveren og arbejdstageren modtager begge en månedlig faktura i forhold til den aktuelle anvendelse af bilen i den forgangne måned. Der bliver lavet to ens leasingkontrakter, henholdsvis en kontrakt med arbejdsgiver samt en kontrakt med arbejdstager.

Hvad kræver det at splitlease?

SKAT har accepteret, at splitleasing ikke fører til beskatning af fri bil, under forudsætning af at en række krav er opfyldt. Der er tale om formalitetskrav til de indgåede leasingaftaler og der stilles krav om et kørselsregnskab, som danner grundlag for fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat kørsel.

Der skal føres et kørselsregnskab dagligt. Via en GPS-tracker der er installeret i bilen, gør vi det let for dig at registrere din kørsel i den tilknyttede app. 

Følgende skal logges:

  • Dato for kørslen
  • Kilometertal noteres ved den daglige kørsels begyndelse
  • Kilometertal noteres ved den daglige kørsels afslutning
  • Fordeling mellem erhvervsmæssig og privat kørsel
  • For den erhvervsmæssige kørsel skal bestemmelsessteder og notater anføres, der sandsynliggør og dokumenterer regnskabets rigtighed.

 

Den tilknyttede elektroniske kørebog godkender du i appen senest den 5. i den efterfølgende måned, for at vi kan lave den helt rigtige månedlige fordeling af de faktuelle kørte kilometer.

jeep sky top 01 scaled

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE SPLITLEASING

En splitleasing aftale kan tegnes når både virksomhed og bruger kan kreditgodkendes. 

Der skal kunne laves to ens leasingkontrakter, henholdsvis en kontrakt med arbejdsgiver samt en kontrakt med arbejdstager. Derudover kræver SKAT at der føres kørselsregnskab som danner grundlag for fordelingen imellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Læs mere om alle krav under Splitleasing – Hvad kræver det at splitlease?

Du skal være særligt opmærksom på den valgte procentmæssige fordeling af kørsel imellem erhverv og privat. 

De største fordele er at man undgår beskatning af fri firmabil samt fordeling af alle driftomkostninger imellem erhverv og privat, hvilket betyder besparelse for begge parter. 

Ja, båder virksomhed og bruger skal kreditgodkendes. 

Ja, det kan du godt, men det kræver at der laves et debitorskift, hvikket er forbundet med nogle omkostninger. 

Bøder, og parkeringsafgifter, er altid personlige og faktureres derfor altid 100 % privat.

Udgifter vedrørende bilen, der må splittes imellem privat og erhverv via aftalen, skal faktureres til Breinholt Splitleasing og sendes pr mail til regnskab@breinholt.com. Det er vigtigt at aftalenummer fremgår af fakturaen. 

FANDT DU IKKE SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL, SÅ ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS. VI STÅR KLAR MED RÅD OG VEJLEDNING

Har du allerede en bil som du ønsker at afvikle hjælper vi dig gerne med dette. Kontakt os for yderligere information

Du har også mulighed for at flytte din nuværende leasing aftale til os,  du kan læse mere om dette her

Er du ny på leasing markedet? Har du spørgsmål som du gerne vil tale med en rådgiver om? Så tøv ikke med at kontakte os, vi har mange års erfaring og sammen finder vi den bedste løsning skræddersyet til dig