GDPR & Privatliv

Breinholt og Co.
Firskovvej 29, 2800 Lyngby
CVR-nr: 30531485
Telefon: +45 888 26 888
Mail: info@breinholt.com

Porsche 911 Carrera 4 GTS PDK 1

Breinholt & Co og Breinholt Splitleasing er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Breinholt & Co kan kontaktes her:

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et kundeforhold med Breinholt & Co, og dine oplysninger behandles for at kunne håndtere netop dette kundeforhold i Breinholt & Co, hvilket omfatter:

– Administration af dit kundeforhold hos os, herunder at vi kan levere de ydelser, som du har købt, samt til administration til bogføring, afregning, revision og kreditvurdering

– Udsendelse af nyhedsbreve med orientering om diverse arrangementer og nyheder i virksomheden

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

– Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

– Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

– Hvis det er nødvendigt i forhold til en legitim interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.

– Hvis du har givet dit samtykke til behandling. Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder ovenfor. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling så snart det er muligt jævnfør vores kontraktlige samarbejde, der blev omfattet af dit samtykke, men du skal dog være opmærksom på, at selvom den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre retlige formål.

Porsche 3

Vi behandler personoplysninger på:

– Kunder: Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, dato for kundeforhold, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og CPR-nummer.

Modtagere af personoplysninger:

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

– Fifty 52 leasing

– TD-K

– Nets Denmark A/S

– Jyske Bank A/S

– Inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

– SKAT

– Experian

– Forsikring og pension

– Købstædernes Forsikring

– Uniqtracking

– Satcar

-Uniify

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Breinholt & Co indhentes som udgangspunkt alene hos dig, medmindre andet er angivet i dette afsnit.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for ophøret af dit kundeforhold af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine oplysninger, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har med databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, som du kan se nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, til hvilket formål vi behandler dem samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger, ligesom du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til markedsføring.

Ret til at få udleveret oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette skal du henvende dig via kontaktoplysningerne ovenfor, og vi gør opmærksom på at vi kan bede dig om legitimation, så vi sikrer at dine oplysninger ikke udleveres til andre end dig.

Ret til at trække samtykke tilbage: Du har ret til at trække dit samtykke tilbage for den pågældende behandling til enhver tid. Når vi har modtaget besked om, at du har trukket dit samtykke tilbage, behandler vi ikke længere dine oplysninger med de(t) formål, du oprindeligt accepterede, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for at gøre det i lov. Ønsker du dette skal du henvende dig via kontaktoplysningerne ovenfor. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Opdatering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen, der står øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Cookies

Hvis du klikker ”Accepter cookies” i cookieboksen, sættes der en statestikcookie fra vores webanalyseværktøj. Denne cookie tracker brugernes(din) bevægelse rundt på hjemmesiden, dvs. hvad der klikkes på, hvilke sider, der besøges oftest, hvilke dokumenter, der bliver downloadet mv. Den viden hjælper os med at blive klogere på brugernes efterspørgsel af indholdet og med at gøre hjemmesiden så brugervenlig som muligt.

Har du allerede en bil som du ønsker at afvikle hjælper vi dig gerne med dette. Kontakt os for yderligere information

Du har også mulighed for at flytte din nuværende leasing aftale til os,  du kan læse mere om dette her

Er du ny på leasing markedet? Har du spørgsmål som du gerne vil tale med en rådgiver om? Så tøv ikke med at kontakte os, vi har mange års erfaring og sammen finder vi den bedste løsning skræddersyet til dig